Uniwersytet Gdański zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej https://pe.ug.edu.pl (https://mdl.ug.edu.pl/)

Data pierwszej publikacji strony: 2004.12.01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020.10.01

Status dostępności cyfrowej strony i zawartości

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Dotyczy: części Moodle (przekierowanie do mdl.ug.edu.pl)

Z uwagi na bardzo dużą liczbę kursów i zawartych w nich materiałów oraz stale wprowadzane i zmieniane treści stwierdzono częściową zgodność zawartości tych kursów. Niezgodności w już utworzonych kursach będą w miarę możliwości poprawiane. W przypadku przyszłych kursów udostępniona zostanie stosowna informacja pouczająca twórców, by tworzyć je zgodnie z zaleceniami WCAG 2.1.

W tej części serwisu mogą wystąpić niezgodności dotyczące m.in.:
 • Nie wszystkie treści nietekstowe posiadają alternatywny zamiennik.
 • Nie wszystkie materiały wideo/audio (oparte na czasie) posiadają zapis alternatywny.
 • Nie wszystkie materiały spełniają wymogi kontrastu.
 • Nie wszystkie odnośniki są opisane w odpowiedni sposób.
 • Nie wszystkie nagłówki i etykiety są opisane prawidłowo.
 • Występują błędy w strukturze kursów.

Część materiałów osadzona w kursach została opublikowana przed wskazanymi w ustawie datami, co wyklucza je z obowiązku dostosowania do wymogów dostępności.

Część materiałów została opublikowana przed wejściem w życie ustawy, co wyklucza je z obowiązku dostosowania do wymogów dostępności.

Przeprowadzona analiza wszystkich podstron nakładki (wraz z ekranem logowania) wykazała nieliczne błędy związane głównie z kontrastem, tytułem stron i poprawnością struktury, nagłówkami, elementami HTML, które służą prezentacji.

Data sporządzenia niniejszej deklaracji: 2021.03.31
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Data ostatniego przeglądu: - (jeszcze nie został przeprowadzony)
Na stronie internetowej wykorzystywane są standardowe skróty klawiaturowe.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości bądź problemów z dostępnością niniejszej strony zapraszamy do kontaktu z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych:
Adres e-mail: dostepnosc@ug.edu.pl
Telefon kontaktowy: +48 58 523 24 39

Pamiętaj, by w swoim zgłoszeniu podać informacje:

 • adres strony internetowej, której dotyczy zgłoszenie,
 • zwrotne dane kontaktowe,
 • dodatkowe wskazówki odnośnie formy przekazania odpowiedzi (np. powiększony druk, nagranie dźwiękowe).

Wiadomość zwrotna wysłana zostanie do Ciebie w przeciągu maksymalnie 7 dni od chwili jej otrzymania. Jeżeli potrzebne będzie nam więcej czasu poinformujemy Cię o tym i wskażemy nowy termin – przy czym nie będzie to później niż po upływie dwóch miesięcy od otrzymania zgłoszenia.

Jeżeli pojawi się problem z zapewnieniem dostępności wymaganej treści zaproponowany zostanie alternatywny sposób dostępu.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś z jej elementów. Można również zażądać udostępnienia informacji w sposób alternatywny. Dlatego pamiętaj, że w ostateczności zawsze możesz zgłosić skargę na nasze działania do Rzecznika Praw Obywatelskich - Rzecznik Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Uniwersytet Gdański, budynek Rektoratu, Jana Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk

 • Budynek wolny od barier architektonicznych, wejście wyposażone w stały podjazd dla wózków inwalidzkich oraz automatycznie rozsuwane drzwi.
 • W budynku znajdują się dwie windy, których panele sterujące oznaczono alfabetem punktowym Braille’a.
 • Drzwi do wszystkich pomieszczeń oznaczono etykietami z numeracją w alfabecie punktowym Braille’a
 • W budynku (na piętrach: 1, 2, 3, 4 i 6) znajdują się toalety przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
 • W pobliżu wejścia do budynku znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Najdogodniejszy dojazd do wyznaczonych miejsc odbywa się przez Bramę nr 1 zlokalizowaną przy ul. J. Bażyńskiego.
 • Osoby z niepełnosprawnościami mają prawo wstępu z psem asystującym do wszystkich ogólnie dostępnych przestrzeni budynku.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Aktualnie trwają prace nad udostępnieniem tej usługi online.
 • W pobliżu budynku Rektoratu UG znajdują się przystanki komunikacji miejskiej: tramwajowy oraz autobusowy.

Informacje dodatkowe dotyczące struktury Uniwersytetu Gdańskiego, w tym również dostępności dla osób niepełnosprawnych, zostały zawarte pod poniższym adresem: Mapa Uniwersytetu Gdańskiego