zdjęcie osoby z książką

Szkolenie biblioteczne dla studentów I roku.

Szkolenie biblioteczne dla studentów I roku jest obowiązkowe zgodnie z Regulaminem Studiów Uniwersytetu Gdańskiego § 19. ust. 2, pkt. 2 i 3:
„2. Student ma obowiązek:
2. odbycia szkolenia bibliotecznego – w terminie i na zasadach określonych w Regulaminie udostępniania zbiorów Biblioteki UG;
3. rozliczenia się z Biblioteką UG i uzyskania potwierdzenia rozliczenia – po każdym roku studiów, najpóźniej do dnia 30 września.”

Kurs będzie dostępny od 1 października 2021 do 30 czerwca 2022 r.

Link do szkolenia bibliotecznego będzie dostępny po poprawnym zalogowaniu się na Portal Edukacyjny, w dziale Twoje kursy.

Studenci logują się na Portalu Edukacyjnym w następujący sposób:
W polu 'Kim jesteś' proszę wybrać opcję 'Student UG'
login: jak do Portalu Studenta (numer albumu)
hasło: jak do Portalu Studenta

Szkolenie biblioteczne składa się z części szkoleniowej oraz testu, który student musi zaliczyć pozytywnie. Zaliczenie szkolenia i testu powoduje aktywowanie konta bibliotecznego w ciągu 24 godzin.

Jeśli student nie ma dostępu do szkolenia bibliotecznego online, powinien skontaktować się
z Oddziałem Informacji i Promocji: infonauk@ug.edu.pl lub tel. 58 523 32 14 .