zdjęcie osoby z książką

Szkolenie biblioteczne dla studentów I roku.

Szkolenie biblioteczne dla studentów I roku jest obowiązkowe zgodnie z Regulaminem Studiów Uniwersytetu Gdańskiego § 19. ust. 2, pkt. 2 i 3:
„2. Student ma obowiązek:
2. odbycia szkolenia bibliotecznego – w terminie i na zasadach określonych w Regulaminie udostępniania zbiorów Biblioteki UG;
3. rozliczenia się z Biblioteką UG i uzyskania potwierdzenia rozliczenia – po każdym roku studiów, najpóźniej do dnia 30 września.”

Szkolenie biblioteczne składa się z części szkoleniowej oraz testu. Test należy zaliczyć pozytywnie, odpowiadając poprawnie na 9 z 13 pytań. Zaliczenie testu powoduje aktywowanie konta bibliotecznego w ciągu 24 godzin.

Kurs będzie dostępny do 30 czerwca 2024 r.

Link do szkolenia bibliotecznego będzie dostępny po poprawnym zalogowaniu się na Portal Edukacyjny, w dziale Twoje kursy.

Logowanie na Portal Edukacyjny (pe.ug.edu.pl):

  1. Wybierz Przejdź do Centralnego Punktu Logowania (CAS) – zielony pasek
  2. Jako login wpisz: adres e-mailowy z domeną UG, np. imię.nazwisko@ug.edu.pl
  3. Jako hasło wpisz: hasło do Portalu Studenta.Jeśli student nie ma dostępu do szkolenia bibliotecznego online, powinien skontaktować się z Sekcją Promocji: promocja_bug@ug.edu.pl lub zadzwonić tel. 58 523 32 14.

Library Training Course for the First Year Students

The library training for the first year students is obligatory, according to the Regulations for Studying at the University of Gdańsk, §19, Act 2, points 2 and 3:
”2. The Student is obliged to:
2. undergo the library training — at the time and according to the rules stated in the Circulation regulations at the Library of the University of Gdańsk;
3. settle their Library account and acquire the confirmation, annually — after each year of studying — till September 30, at the latest.”

The library training consists of two parts: the training and the test which must be passed by the Student. To pass the test, the Student is obliged to answer correctly 9 out of 13 randomly chosen questions. Finalizing the training and passing the test activates the Student’s library account within 24 hours.

The course will be available until June 30, 2024.

The link to the course will be available after a proper logging into Educational Portal, Your Courses section.

Login to the Educational Portal (pe.ug.edu.pl):

  1. Choose Go to the Central Authentication Service (CAS) – green bar
  2. As login, enter: email address with UG domain, e.g., firstname.lastname@ug.edu.pl
  3. As password, enter: password for the Student Portal.

If the Student does not have an access to the online library training course, they should contact: the Promotion Section: promocja_bug@ug.edu.pl or 58 523 32 14.